Stand van zaken Sporttuin

Zoals u heeft kunnen zien zijn er weer activiteiten op het Sporttuin terrein. De heiwerkzaamheden zijn afgerond en er is gestart met de bouw van de muur. Ze hopen eind mei klaar te zijn met de muur zodat er daarna kan worden gestart met de sportvelden.

Voor nu hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.